Meerderheid Kamer: Nederland moet onderhandelen over internationaal kernwapenverbod

Dankzij het burgerinitiatief van PAX, de ASN Bank en het Rode Kruis voerde de Tweede Kamer vandaag een debat over een nationaal verbod op kernwapens. Campagneleider Krista van Velzen sprak de Kamer toe. Een meerderheid van de Kamer wil dat Nederland internationaal gaat pleiten voor een verbod op kernwapens. Minister Koenders heeft toegezegd aan de wens van de Kamer tegemoet te komen tijdens de VN-bijeenkomst over nucleaire ontwapening die volgende week plaatsvindt.

Campagneleider Krista van Velzen is blij met de stap die nu wordt gezet. “Tot nu toe vond de regering de tijd niet rijp voor onderhandelingen over een verbod op nucleaire wapens. Vandaag heeft de minister aangegeven zich hiervoor actief in te zetten. Nederland gaat nu pleiten voor de start van deze onderhandelingen. Dat is een grote stap vooruit.”

139 Landen willen onderhandelen over een internationaal verbod. Vanaf vandaag hoort Nederland bij die meerderheid.

Kleine stappen
Vijf politieke partijen schaarden zich achter het burgerinitiatief van PAX om een nationaal verbod in te voeren. Andere partijen bepleitten het zetten van kleinere stappen, zoals het openbaar maken van het geheime verdrag tussen de Verenigde Staten en Nederland, op basis waarvan nu kernwapens in Nederland liggen. Stemmingen over deze voorstellen zijn voor 17 mei gepland.

Tijd voor een keuze
45608 Nederlanders zetten hun handtekening voor een verbod en de publieke tribune was dan ook vol en er was een tweede zaal nodig om iedereen een plek te geven. In haar toespraak gaf Krista van Velzen aan dat het voor de Nederlandse regering tijd is om een keuze te maken: Nederland is óf voor nucleaire ontwapening óf voor het vasthouden aan kernwapens zolang deze bestaan. “De Nederlandse bevolking wil geen kernwapens. Wereldwijd zijn er al 115 landen waar dit massavernietigingswapen is verboden en 139 landen die willen onderhandelen over een verbod. Als de regering geen keuze maakt, komt zij geïsoleerd te staan.”

Op de agenda gezet
Krista van Velzen is tevreden over het verloop van het debat. “Vrijwel alle partijen willen stappen doen. Dit is mede te danken aan alle ondertekenaars van het burgerinitiatief. Samen hebben we ervoor gezorgd dat een kernwapenverbod op de agenda is gezet. We gaan door tot het verbod er daadwerkelijk is.”

[Foto: Steven Snoep]