Koenders voor nucleaire ontwapening, dus nu concrete stappen doen

Minister Koenders pleitte tijdens de NAVO-top in Warschau voor nucleaire ontwapening. Toch heeft de Nederlandse regering nog niet de belangrijke stap gezet die andere landen al wel hebben gedaan: zich aansluiten bij de ruime meerderheid van VN-lidstaten die met de onderhandelingen voor een internationaal verbod op kernwapens wil beginnen. Vredesorganisatie PAX roept de Nederlandse regering op zich alsnog aan te sluiten bij deze meerderheid. 

Nederland heeft zich, mede op aandringen van de Tweede Kamer, tijdens de NAVO-top in Warschau afgelopen 8 en 9 juli sterk gemaakt voor nucleaire ontwapening. Koenders geeft in een interview met de Volkskrant aan liever te streven naar nucleaire ontwapening dan de huidige situatie voort te zetten.’We moeten het beleid van Rusland niet spiegelen. Het beklemtoont de rol van tactische nucleaire wapens, dat is zorgwekkende retoriek”, aldus Koenders.

PAX is blij dat Nederland zich binnen de NAVO-top sterk heeft uitgesproken over het belang van een kernwapenvrije wereld, maar vindt dat de Nederlandse stappen naar nucleaire ontwapening te bescheiden blijven.

Internationaal verbod: Nederland blijft achter?
Naar aanleiding van het Kamerdebat over het PAX burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens vraagt de Tweede Kamer de regering al sinds mei op om zich actief in te zetten voor de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens. Ook roepen 126 VN-lidstaten op deze onderhandelingen te beginnen. Toch heeft Nederland hiervoor nog geen steun uitgesproken en staat op de rem. In een kabinetsreactie op de aangenomen moties ingediend bij het Kamerdebat op 28 april 2016 geeft de regering aan kernwapens niet te willen stigmatiseren en wil wachten totdat de kernwapenstaten mee doen.

Uitgelezen kans
In augustus vindt de laatste bijeenkomst van de Verenigde Naties voor een wereldwijd verbod op kernwapens plaats (Open-ended Working Group). Campagneleider nucleaire ontwapening Krista van Velzen bij PAX: “Dit is een uitgelezen kans voor Nederland om zich aan te sluiten bij de oproep om in 2017 te gaan onderhandelen over een internationaal verbod. Het is hoog tijd dat Nederland duidelijk stelling neemt en ook deze massavernietigingswapens verbiedt. Hiermee komt de regering tegemoet aan de wens van de meerderheid van de Nederlandse bevolking, de Tweede Kamer en de groeiende meerderheid van VN-lidstaten”.