Analyse

Published on November 19th, 2013 | by Selma van Oostwaard

0

Kernwapenvrij Nederland nu onomkeerbaar

Nu de motie van Kamerlid Van Dijk (SP) is aangenomen waarin de Tweede Kamer uitspreekt dat de opvolger van de F-16 geen kernwapentaak mag krijgen, is een kernwapenvrij Nederland onomkeerbaar. Dat stelt vredesorganisatie IKV Pax Christi.

Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening bij IKV Pax Christi : “De Joint Strike Fighter mag nu niet gebruikt worden om kernwapens mee te vervoeren en in te zetten. Dit betekent dat wanneer de laatste F-16 over tien jaar is afgestoten en vervangen door de JSF, Nederland ook afscheid neemt van de Amerikaanse massavernietigingswapens die op luchtmachtbasis Volkel gestationeerd zijn.” Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax Christi: “Dit is een historische ontwikkeling waar Nederland enorm blij mee mag zijn. Uiteraard hoeft Nederland niet nog tien jaar te wachten. Minister Timmermans kan nu, al dan niet tezamen met andere NAVO-landen waar Amerikaanse kernwapens gestationeerd zijn, de B61 kernbommen op Volkel terugsturen.”

In december 2012 nam de Kamer ook al een motie aan die de modernisering van nieuwe kernwapens naar Nederland afwijst. Krista van Velzen: “Geen nieuwe kernwapens en geen vliegtuig waarmee ze vervoerd en ingezet kunnen worden betekent op termijn een definitief afscheid van de nucleaire taak die Nederland in NAVO-verband uitvoert.”

In februari 2014 zullen meer dan 100 staten bijeenkomen in Mexico om te praten over de humanitaire gevolgen van gebruik van kernwapens. Nederland zal hier ook aan deelnemen. IKV Pax Christi hoopt dat de vandaag aangenomen motie ook de ruimte biedt om binnen dit proces actief te pleiten voor onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens.

Het No Nukes team van IKV Pax Christi moedigde op dinsdagochtend 19 november Kamerleden aan vóór de SP motie tegen kernwapentaak van de JSF te stemmen. Bekijk hier de foto’s van onze actie. 

Tags: , , , , , ,


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX