Kernwapenverbod: Nederland doet niet mee

Meer dan honderd lidstaten van de Verenigde Naties hebben aangegeven te willen werken aan een wereldwijd verbod en eliminatie van kernwapens door de ‘humanitarian pledge’ te steunen. Nederland laat het opvallend genoeg afweten.

Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag, die afgelopen nacht in New York werd afgerond. Vredesorganisatie PAX noemt het gênant dat Nederland zo opzichtig achterblijft bij deze meerderheid.

PAX is blij dat zo veel landen de ‘humanitarian pledge’ steunen. De pledge is een belofte om met alle relevante partijen samen te werken om kernwapens te verbieden en te elimineren. PAX verwacht dat deze landen het voortouw zullen nemen in onderhandelingen over een verbod op kernwapens.

Aanjager
In Nederland is PAX het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens gestart om een nationaal verbod op de politieke agenda te krijgen. “De Nederlandse regering heeft meerdere malen aangegeven dat zij een kernwapenvrije wereld wil en dat zij hierin aanjager wil zijn”, zegt Wilbert van der Zeijden, senior onderzoeker Veiligheid en Ontwapening van PAX. “Maar vervolgens ondermijnt zij elk initiatief daartoe. Ook op de conferentie stelde Nederland zich niet coöperatief op. Het is tijd dat de regering duidelijk aangeeft waar zij staat.”

Geen gezamenlijke slotverklaring
Onenigheid tussen de kernwapenstaten en de niet-kernwapenstaten stond een gezamenlijke slotverklaring in de weg. Van der Zeijden: “De conferentie heeft duidelijk gemaakt dat er meer nodig is dan het non-proliferatieverdrag om kernwapens te verbieden en uiteindelijk te elimineren. Gelukkig vinden 107 landen dat ook. In Nederland moet nog een flinke slag gemaakt worden. Nederlandse burgers kunnen daaraan meehelpen door het burgerinitiatief te tekenen op www.tekentegenkernwapens.nl.”