Kernwapens weg uit Kleine Brogel – Teken de petitie!

Belgische prominenten roepen op om de tactische kernwapens die binnen NAVO-verband in Kleine Brogel zijn geplaatst terug te sturen naar de Verenigde Staten. Op dit moment liggen er Amerikaanse tactische kernwapens in vijf Europese landen: België, Nederland, Duitsland, Turkije en Italië. Mayors for Peace en de Belgische vredesbewegingen roepen hun politici op om zo snel mogelijk werk te maken van: de onmiddellijke verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Kleine Brogel, een kernwapenvrij Europa in 2015 en een verdrag dat alle massavernietigingswapens verbiedt: naast de chemische en biologische, ook de atoomwapens.