Actie no image

Published on April 21st, 2011 | by Selma van Oostwaard

0

Kernwapens weg uit Kleine Brogel – Teken de petitie!

Belgische prominenten roepen op om de tactische kernwapens die binnen NAVO-verband in Kleine Brogel zijn geplaatst terug te sturen naar de Verenigde Staten. Op dit moment liggen er Amerikaanse tactische kernwapens in vijf Europese landen: België, Nederland, Duitsland, Turkije en Italië. Mayors for Peace en de Belgische vredesbewegingen roepen hun politici op om zo snel mogelijk werk te maken van: de onmiddellijke verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Kleine Brogel, een kernwapenvrij Europa in 2015 en een verdrag dat alle massavernietigingswapens verbiedt: naast de chemische en biologische, ook de atoomwapens.

Tags: , , , , ,


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX