Kernwapendiscussie is weer zó jaren tachtig

Toen PAX een aantal maanden geleden het Burgerinitiatief Teken Tegen Kernwapens startte om een verbod op kernwapens op de Haagse politieke agenda te krijgen, was één van de veelgehoorde reacties op straat dat zo’n petitie wel ‘erg jaren ’80’ is. Dat klopt, maar zoals het nieuws de afgelopen weken laat zien is niet PAX in de jaren ’80 blijven hangen, maar de kernwapendiscussie, schrijft Wilbert van der Zeijden van PAX.

Putin dreigt met het plaatsen van kernkoppen op de Krim, de NAVO reageert met meer oefeningen en zware wapens in Oost-Europa. Rusland reageert door nieuwe lange afstandsraketten aan te kondigen, de VS reageert door voor te stellen nucleaire kruisraketten in Europa te plaatsen en dreigt daarmee het verbod op middellange afstandsraketten eenzijdig te schrappen.

We zijn weer terug in het begin van de jaren ’80 met de bijbehorende politieke en militaire bedreigingen en escalatie door twee machtsblokken, over onze hoofden heen. Want vergis je niet: de dreiging hier is niet een volledige kernoorlog waarbij Washington en Moskou elkaar bestoken met alles wat ze hebben. De dreiging is een nucleaire oorlog die de grootmachten uitvoeren op andermans grondgebied. Ons grondgebied.

Wij, Europeanen, hadden de ‘ontdooiing’ in de jaren ’90 moeten gebruiken om de kernwapens te verwijderen uit Europa en vervolgens de kernmachten moeten aansporen tot een verbod dat voor iedereen geldt, altijd, overal. Maar we waren naïef en geloofden dat de VS, Rusland en andere nucleaire machten te goeder trouw onze belangen in acht zouden nemen en toe zouden werken naar een wereld zonder kernwapens.

De domste fout die we nu kunnen maken is door weer mee te gaan in de waan van nucleaire afschrikking. Wachten op de kernwapenstaten levert niks op – we zullen zelf stappen moeten durven nemen.

Het Burgerinitiatief Teken Tegen Kernwapens is daarom buitengewoon goed getimed. 40.000 handtekeningen zijn nodig om een verbod op kernwapens op de politieke agenda te zetten. De teller staat vandaag al op 37.000. Als jij ook vindt dat de jaren ’80 nou maar eens over moeten zijn, teken dan vandaag nog op www.tekentegenkernwapens.nl