Kernproef Noord-Korea: PAX waarschuwt voor een nieuwe kernwapenwedloop

Vredesorganisatie PAX is verontrust over de nucleaire test die Noord-Korea zegt uitgevoerd te hebben en het risico dat deze leidt tot een nieuwe kernwapenwedloop. Samen met de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), een netwerk van 424 organisaties in 95 landen, roept PAX de wereldgemeenschap op om te gaan werken aan een verdrag dat kernwapens verbiedt.

Noord-Korea zegt deze kernproef uit te moeten voeren om zichzelf te beschermen tegen mogelijke Amerikaanse aanvallen. Maar kernwapens zijn onacceptabele wapens die bij gebruik afschuwelijk menselijk leed veroorzaken en een catastrofale impact op het milieu hebben. Het is voor alle landen ter wereld een waanzinnig idee te denken dat dit een acceptabel wapen is om een land te beschermen.
De meeste landen zijn daarnaast al meer dan 45 jaar juridisch verplicht om onderhandelingen na te streven over de complete afschaffing van kernwapens. 189 landen hebben daartoe in 1970 het Non-proliferatieverdrag ondertekend.

Dreigen nog steeds legitiem
De nieuwe test laat zien dat het huidige nucleaire regime, bedoeld om te voorkomen dat landen kernwapens zullen aanschaffen of moderniseren, niet werkt. Er is geen duidelijke norm die kernwapens verbiedt waardoor sommige landen menen dat het bezit en dreigen met gebruik van deze wapens nog steeds legitiem zou zijn.
“De toenemende spanning tussen kernwapenstaten zou kunnen leiden tot een nieuwe kernwapenwedloop. Maar anders dan tijdens de Koude Oorlog, zouden er nu veel meer landen betrokken zijn en zijn er nu veel onstabiele regio’s. Het risico op gebruik of een ongeluk groeit”, zegt Beatrice Fihn, directeur van ICAN.

De tijd is rijp
Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening bij PAX: “Het gebruik en bezit van deze wapens zou afgekeurd moeten worden door de wereldgemeenschap. Dat de tijd daarvoor rijp is bewees de laatste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daarin steunden 139 landen de oproep om te gaan onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens zoals dat al bestaat voor chemische en biologische wapens”. Volgende maand komen VN-lidstaten in Genève bij elkaar om te spreken over nieuwe wetgeving rondom kernwapens. “Alle landen zouden daar een helder standpunt in moeten nemen tegen het bezit van kernwapens en steun moeten geven aan een verbod”, aldus Van Velzen.