Kabinet zet kernwapendiscussie opnieuw in de ijskast

Door de in november aangenomen motie Van Dijk over de kernwapentaak van de JSF naast zich neer te leggen, ontloopt het kabinet opnieuw de eigen verantwoordelijkheid bij het terugdringen van het aantal kernwapens in de wereld. Dat zegt IKV Pax Christi in reactie op de boude manier waarop het kabinet geen gehoor geeft aan de duidelijke eis van een meerderheid in de Tweede Kamer.

In een brief aan de Kamer op dinsdag 14 januari benadrukt het kabinet een wereld zonder kernwapens erg belangrijk te vinden en de motie te zien als een aansporing zich hiervoor in te zetten. Toch zal het kabinet de motie niet uitvoeren. Krista van Velzen van IKV Pax Christi: “Opnieuw komen de woorden en daden van het kabinet over de kernwapentaak niet met elkaar. Als het kabinet nucleaire ontwapening echt zo belangrijk vindt, biedt deze motie een prachtig mandaat voor een eerste stap in de juiste richting. Bovendien negeert het kabinet de uitdrukkelijke eis van een meerderheid van de Tweede Kamer dat de JSF geen kernwapentaak mag krijgen, en daarmee de meerderheid van de bevolking die van de kernwapens in Nederland af wil – en daar het kabinet voor nodig heeft. Het kabinet zet de kernwapendiscussie op deze manier opnieuw in de ijskast.”

Onjuist
In de brief, ondertekend door de ministers Hennis-Plasschaert en Timmermans, beweert het kabinet voor de zoveelste keer dat de Nederlandse kernwapentaak alleen via een overeenkomst met alle andere NAVO-bondgenoten kan worden beëindigd. Krista van Velzen: “Dat is pertinent onjuist. De Nederlandse kernwapentaak is een directe overeenkomst tussen Nederland en de VS, die dus ook in één op één overleg met de VS beëindigd kan worden; net zoals Engeland, Griekenland en Canada de afgelopen jaren deden. Ook verschuilt het kabinet zich weer achter de argumentatie dat nucleaire ontwapening niet mogelijk is zolang Rusland vasthoudt aan zijn kernwapenarsenaal. Als het doel van dit kabinet is het aantal Russische kernwapens terug te dringen, is het opgeven van de eigen kernwapentaak de enige logische eerste stap.”