Iran-akkoord: onderhandelen loont

PAX verwelkomt het akkoord dat Iran en zes wereldmachten vandaag hebben gesloten over het nucleaire programma van Iran. Deze overeenkomst laat zien dat onderhandelingen en volharding uiteindelijk tot een oplossing leiden.

Al eerder onderstreepte PAX het belang van een akkoord met Iran, dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten: een regio die in brand staat. Het is dan ook zeer goed nieuws dat er nu een akkoord ligt dat Iran ontmoedigt om kernwapens te ontwikkelen en de mogelijkheden daartoe beperkt. De manier waarop het akkoord tot stand is gekomen – via diplomatieke onderhandelingen tussen landen die op gespannen voet met elkaar staan – laat bovendien zien dat onderhandelen altijd beter is dan oorlog voeren.

Het akkoord bekrachtigt ook de rol van het non-proliferatieverdrag (NPV) als middel om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Hoewel de aangesloten landen het in mei niet eens werden over noodzaak en snelheid van volledige nucleaire ontwapening, hebben zij laten zien op dit onderwerp – naleving van het verdrag – te handelen naar de geest van het NPV: met volwassen onderhandelingen gericht op vermindering van nucleaire mogelijkheden.

Nu nog die onderhandelingen over een wereldwijd verbod op kernwapens.