ING: stop investeringen kernwapenindustrie

Wist je dat ING de grootste investeerder in kernwapenbedrijven is in Nederland? De bank investeerde tussen 2014 en 2017 een bedrag van €756 miljoen in 9 kernwapenproducenten. Het is de hoogste tijd dat ING zich realiseert dat kernwapens onacceptabel zijn!

Klanten ING ontevreden over investeringen

Onderzoeksbureau Motivaction laat zien dat 9 van de 10 klanten van ING niet weet dat ING investeert in kernwapenproducenten. Tegelijkertijd zegt driekwart van de klanten te vinden dat het echt niet kan dat ING dat wel doet. PAX roept ING op om te luisteren naar de wensen van zijn eigen klanten.

Inhumaan

In het huidige beleid erkent ING dat kernwapens inhumaan zijn. Maar dat is kennelijk niet genoeg om de meer dan €750 miljoen investeringen in 9 kernwapenproducenten tegen te houden. Een van die kernwapenproducenten is Lockheed Martin, het grootste wapenbedrijf ter wereld. Dit bedrijf produceert wapens die ontworpen zijn om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. De investering van ING in zo´n bedrijf rijmt niet met de erkenning van de bank van de verschrikkelijke humanitaire impact van kernwapens.

Kernwapens binnenkort verboden

ING’s slogan is ‘Voor wie vooruit wil’. Als het gaat over kernwapens, gaan veel landen sneller vooruit dan ING. Een grote meerderheid van landen heeft vorig jaar een verdrag aangenomen dat alle kernwapens verbiedt. De verwachting is dat het verdrag de komende twee jaar in werking zal treden. Veel van de landen waar ING actief is, sluiten zich al aan bij het verdrag. PAX roept ING op om zich aan te sluiten bij deze beweging en uit de kernwapenindustrie te stappen.

Doe mee – kijk voor meer informatie op www.ingkernwapenvrij.nl