Analyse

Published on November 7th, 2013 | by Selma van Oostwaard

0

Hoezo, geen invloed?

In het opinieartikel ‘Bommen in Volkel blijven er voorlopig heus liggen’ in dagblad Trouw van zaterdag 29 oktober beschrijft publicist Frank van der Linde zijn teleurstelling over de rol van IKV Pax Christi en andere maatschappelijke organisaties in het debat over de kernwapens op Volkel. Van der Linde stelt dat de vredesorganisatie veel van zijn achterban is verloren, zich vast heeft gezet in Nederlandse en internationale machtsstructuren en daardoor nauwelijks invloed heeft. Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening van IKV Pax Christi, reageert.

Het verwijt van Frank van der Linde dat IKV Pax Christi niet genoeg doet tegen de kernwapens in Nederland maakte mij aan het lachen. Van der Linde heeft in zijn kruistocht tegen organisaties die overheidssteun ontvangen nooit de tijd genomen om te kijken wat IKV Pax Christi allemaal heeft ondernomen tegen kernwapens, laat staan dat hij zich hierbij als activist heeft aangesloten.

Denkt Van der Linde nu echt dat die meerderheid in de Tweede Kamer die van de kernwapens af wil, spontaan is ontstaan? Massademonstraties zijn tegenwoordig niet meer het middel. Ik ben blij dat IKV Pax Christi door onderzoekswerk, het organiseren van debatten en lobbywerk aandacht is blijven vragen voor de noodzaak om tot kernontwapening te komen. Mede hierdoor is dit onderwerp weer hoog op de politieke agenda gekomen. De wens om van deze inhumane wapens af te komen, een wens die niet alleen breed gedragen is in de Nederlandse samenleving maar ook wereldwijd, wordt luid en duidelijk ontvangen door Kamerleden. De Kamer heeft zich gekeerd tegen de komst van nieuwe kernwapens in Nederland en de PvdA zegt nu dat er wat hun betreft geen kernwapentaak komt voor de JSF. Hoezo geen goede lobby?

Benthe van der Pol (Trouw – 29/10) heeft gelijk: ondanks de massale protesten begin jaren tachtig leven wij nog steeds in een land waar massavernietingswapens gestationeerd zijn. Het is inderdaad hoog tijd dat die mensen die toen protesteerden en nu op het pluche zitten deze ernstige omissie recht zetten. Het is aan de kamer om te regelen dat de JSF geen kernwapentaak zal hebben.

Dit opinieartikel verscheen donderdag 7 november 2013 in Trouw.

Tags: , , ,


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX