Hiroshima: “Verbod op kernwapens gaat er komen”

In Japan wordt dit weekend herdacht dat 71 jaar geleden de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki plaatsvonden. Al lijkt het er soms op dat politici weinig geleerd hebben van de enorme impact die de gruwelijke ontploffingen hebben gehad, PAX is voorzichtig positief over een mogelijk wereldwijd verbod op kernwapens.

6 Augustus 1945 viel de Amerikaanse atoombom op de Japanse stad Hiroshima. Drie dagen erna trof Nagasaki hetzelfde lot. Tienduizenden inwoners kwamen in enkele seconden om het leven. Meer dan 200.000 mensen stierven tijdens en na de atoomaanval op deze stad. PAX is aanwezig bij de officiële herdenkingsceremonie in Hiroshima en Nagasaki.

Goede hoop
Campaigner Selma van Oostwaard hoorde voormalig VN hoge vertegenwoordiger ontwapening Sergio Duarte zijn toehoorders afgelopen week een hart onder de riem steken. “Een verbod op kernwapens gaat er komen. Blijf erin geloven!”, zei hij. Overlevenden van de aanslagen riepen wereldleiders op om te beginnen met onderhandelen over een verbod. Het is goed mogelijk dat met deze onderhandelingen in 2017 een begin wordt gemaakt. “In augustus vindt de laatste bijeenkomst van de Verenigde Naties voor een wereldwijd verbod op kernwapens plaats”, vertelt Selma van Oostwaard. “We hebben goede hoop dat in deze vergadering een voorstel wordt gedaan om volgend jaar met de onderhandelingen te beginnen.”

Ongeduld groeit
Het PAX burgerinitiatief Teken tegen kernwapens leidde in april jl. tot een oproep van de Tweede Kamer aan de Nederlandse regering om zich actief in te zetten voor de onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens. Inmiddels staat een meerderheid van VN-lidstaten klaar om te beginnen met deze onderhandelingen. Van Oostwaard: “Het ongeduld onder de overlevenden en de jongere generaties om te komen tot een wereldwijd verbod groeit. Nederland zou zich moeten scharen achter de laatste wens van deze verdwijnende generatie in Japan en de urgente oproep van de meerderheid van landen, die willen onderhandelen over nucleaire ontwapening.”

Nooit meer
Dit weekend gedenken de overlevenden hun familie, vrienden, buren, klasgenootjes die zij bij de atoomaanvallen zijn kwijtgeraakt en bidden dat een dergelijke ramp nooit meer plaatsvindt
Er zijn nog steeds 15.850 kernwapens in de wereld, waarvan er 2000 op scherp staan. PAX zet zich al jaren in voor een wereldwijd verbod op deze vreselijke bommen en blijft dat doen. Net zo lang tot het verbod er is.