Het vergeten thema van de NSS

Regeringsleiders uit de hele wereld komen 24 en 25 maart tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) bijeen in Den Haag om te praten over nucleaire veiligheid. Zij spreken over hoe zij nucleair terrorisme kunnen voorkomen en nucleaire bedrijven beter kunnen beveiligen. Waar niet over gesproken wordt, zijn kernwapens. Vredesorganisatie PAX vindt dit onvoorstelbaar. ‘Als we het hebben over terrorisme, als we het hebben over (on)veiligheid, kunnen kernwapens niet buiten beschouwing worden gelaten.’

PAX heeft recentelijk het rapport ‘The Rotterdam blast‘ gepubliceerd, waarin nauwkeurig is uitgewerkt wat de gevolgen voor Nederland zijn van de ontploffing van een kernbom in Rotterdam. Het Rotterdam-scenario van PAX is een goed voorbeeld van nucleaire onveiligheid en past bij de problemen die op de NSS worden besproken. In een promotievideo van de NSS wordt Rotterdam ook genoemd, maar dan niet in relatie tot kernwapens maar als doorvoerhaven voor smokkelaars van nucleair materiaal.

Border session
PAX vindt het een gemiste kans dat de regeringsleiders op de top niet over kernwapens spreken. Susi Snyder van PAX: ‘We nemen deel aan tal van evenementen rond de NSS om het onderwerp toch naar voren te laten komen. Zelf spreek ik bijvoorbeeld op de Border Session van 23 maart in Den Haag. Ik ga hier in op de gevaren van kernwapens en de noodzaak om nucleaire wapens wereldwijd te verbieden.’

Een andere spreker tijdens deze sessie is onderzoeksjournalist Eric Schlosser, die bij de research voor zijn boek Command and Control erachter kwam hoe vaak bijna-ongelukken met kernwapens plaatsvinden. ‘Een reden te meer om het op de NSS wel te hebben over kernwapens’, aldus Snyder.

Instabiele regeringen
Snyder vervolgt: ‘De gedachte is veelal dat geen enkel weldenkend mens ooit zomaar een kernwapen zal gebruiken. Maar de recente geschiedenis laat zien dat politieke ontwikkelingen onvoorspelbaar zijn en veel regeringen instabiel. Daarnaast zijn er reĆ«le terroristische dreigingen. Als er geen kernwapens zijn, kunnen ze ook niet gebruikt worden. Dat is waarom PAX pleit voor een kernwapenvrije wereld.’