Het is 2 voor 12

Wetenschappers hebben de tijd op Doomsday Clock bijgewerkt: het is nu twee minuten voor twaalf,  dezelfde tijd als vorig jaar. Behalve in 2018 heeft heeft de klok sinds 1953 niet meer zo dichtbij middernacht gestaan. Dat kwam toen door de ontwikkeling van de waterstofbom door de VS.

De nieuwe kernwapenwedloop tussen de VS en Rusland bedreigd ook steden in Europa. Onder andere het terugtrekken van de VS uit multilaterale afspraken voor nucleaire ontwapening, zoals de Iran deal en het INF Verdrag, zorgt voor groeiende spanningen. Juist nu zou de Nederlandse regering samen met andere Europese landen leiderschap moeten tonen door duidelijk te maken dat ze niet zullen meedoen aan de nieuwe wapenwedloop, en door zich achter het VN-Kernwapenverbod te scharen.

Maar buiten de spotlights van de media wordt er ook enorme vooruitgang geboekt door een beweging van gewone mensen die zich inzetten om alle kernwapens te verbieden en uit te bannen. Kernwapens zijn inhumane massavernietigingswapens die ontworpen zijn om burgerslachtoffers te maken en de dreiging van de ‘Doomsday’ kan alleen worden afgewend door alle kernwapens uit te bannen.

Terwijl Rusland en de VS een nieuwe wapenwedloop beginnen, hebben 70 andere landen het VN-Kernwapenverbod al getekend. Ook steeds meer steden en lokale overheden steunen het Verdrag, en banken, pensioenfondsen en verzekeraars stoppen met investeren in de kernwapenindustrie. Er is moet nog veel gebeuren om alle gevaar van kernwapens af te wenden, maar dit is juist ook een moment om te beseffen hoeveel vooruitgang er al wordt gemaakt.

Acuut gevaar van kernwapens

De Doomsday Clock is in 1947 opgericht door experts die werkten aan het Manhattan Project, het programma dat leidde tot de eerste kernwapens. Deze experts, verenigd in het Bulletin of the Atomic Scientists, realiseerden zich maar al te goed welke gevaren voor mens en milieu kernwapens met zich meebrachten en wilden hun ogen daar niet voor sluiten. De klok geeft op basis van onder meer technische en geopolitieke ontwikkelingen aan hoe groot het acute gevaar van een kernramp is.