En de kosten blijven maar stijgen….

Door Wilbert van der Zeijden

Vorige week schreef de Washington Post een redactioneel commentaar over de sterk oplopende kosten voor de in 2017 geplande modernisering van de -ook in Nederland gestationeerde- B-61 tactische kernwapens. De laatste schatting door het Pentagon is 10 miljard dollar voor 400 wapens, wat volgens huidige verhoudingen neerkomt op 400 miljoen euro voor de 20 in Nederland aanwezige kernwapens. Dit stemt tot nadenken: zijn deze kosten verantwoord, voor welk doel –afschrikking, reciprociteit, alliantiecohesie- dan ook? Of is dit nog een extra reden om zo snel mogelijk tot verwijdering van deze wapens uit Nederland te komen, waartoe de motie Van Velzen/Azough in 2010 al opriep? Wordt het niet hoog tijd om dit rechtstreeks met de VS te gaan bespreken, zonder NAVO-proces of eisen aan de Russen vooraf?

Hier de link naar de editorial.

Vorig jaar had de New York Times hier overigens de volgende mening over:

‘Don’t modernize the B61 tactical nuclear bombs in Europe. No one can imagine that the United States would ever use a nuclear weapon on a European battlefield, and Washington is in discussions with NATO to bring them home to be dismantled. If the Europeans want to keep them for political reasons, let them pick up the tab.’

(I rest my case….)