Eerste landen tekenen het wereldwijde verbod op kernwapens

Vandaag, op de dag nadat President Trump van de VS tijdens zijn speech bij de Verenigde Naties met de totale vernietiging van Noord-Korea heeft gedreigd, vindt óók bij de VN een speciale ceremonie plaats tégen kernwapens. Hier worden de eerste handtekeningen gezet onder het internationale verbod op kernwapens. Een verdrag dat in juli door meer dan 120 landen is aangenomen.

Het verdrag is het sluitstuk van maandenlange onderhandelingen. Het verbiedt het gebruik, het bezit en het fabriceren van nucleaire wapens maar ook het assisteren daarbij. Dat laatste betekent dat bijvoorbeeld financiers zoals ook enkele Nederlandse banken, die nu nog in kernwapens investeren, dat veel moeilijker zullen kunnen. Immers, de wapens zijn illegaal geworden.

Het verdrag kan de nu ontstane dreiging niet meteen afwenden, maar het is de enige manier waarop in de toekomst zulke dreigingen vermeden kunnen worden. De geschiedenis heeft uitgewezen dat eerdere verdragen, zoals die op clustermunitiebommen en op landmijnen ertoe hebben geleid dat deze wapens nauwelijks meer gebruikt worden, ook niet door landen die de genoemde verdragen niet hebben ondertekend. Een verdrag stelt een nieuwe norm, een nieuwe moraal en uiteindelijk zullen bijna alle landen daardoor hun gedrag rond kernwapens gaan matigen.

Nederland
Nederland was aanwezig bij de onderhandelingen maar heeft tegen het verdrag gestemd. Nederland geeft aan dat haar lidmaatschap van de NAVO het onmogelijk maakt om te tekenen. Steun voor verdrag vormt een uitdaging voor de Nederlandse regering, maar is als NAVO-land zeker niet onmogelijk. PAX roept de regering op om per direct naar manieren te zoeken om het wereldwijde kernwapenverbod daadwerkelijk te kunnen ondertekenen om zo uitvoering geven aan de wens van de regering, Tweede Kamer en Nederlandse bevolking om een wereld zonder kernwapens te realiseren. Dit kan Nederland doen door na deze historische dag uit de afwachtende houding te treden en nu ook zelf actief stappen te ondernemen en elke betrokkenheid bij kernwapens eens en voor altijd te beëindigen.

Vandaag wordt door veel regeringsleiders die het verdrag zullen tekenen erkend dat er geen goede handen zijn voor zulke foute wapens, dat de gevolgen van het gebruik ervan catastrofaal zijn en dat kernwapens daarom definitief van het toneel moeten verdwijnen. PAX is bij de officiële ondertekeningsceremonie aanwezig.

Meer weten?
Op maandag 25 september vindt in het Humanity House het debat ‘2000 kernwapens op scherp, wat kan Nederland doen?‘ plaats en kijk hier welke activiteiten over kernwapens in de Vredesweek worden georganiseerd.