Een weekje diplomaat zijn?

Meld je aan voor de Crash Course Nuclear Diplomacy van IKV Pax Christi en maak kans op deelname aan de PrepCom meeting over het non-proliferatieverdrag in Wenen!

Elke vijf jaar komen de 189 landen die het non-proliferatieverdrag (NPV) hebben ondertekend, bijeen om de naleving van het verdrag te evalueren en te bespreken hoe dit beter kan. De belangrijkste vragen tijdens deze bijeenkomst zijn: wie hebben er kernwapens, wie is ze in het geheim aan het ontwikkelen, hoe voorkomen we dat er meer kernwapens(staten) in de wereld komen, en hoe komen we ooit van die wapens af?

De bijeenkomst
Om deze grote herzieningsconferentie (Review Committee) voor te bereiden, wordt elk jaar een Preparatory Committee (PrepCom) in het leven geroepen. Hier gebeurt in feite hetzelfde, maar wordt ingezoomd op één onderdeel van het NPV. Van 30 april tot 11 mei 2012 komt de PrepCom over vreedzame toepassingen van kerntechnologie bijeen. Alle leden van het NPV hebben namelijk toegang tot nucleaire technologie, maar ze mogen er geen wapens mee bouwen. Wel uranium verrijken dus, maar niet tot zo’n hoog percentage dat je er kernwapens mee kunt bouwen. Hoe is dat te controleren?

IKV Pax Christi biedt enkele studenten de gelegenheid om samen met de Nederlandse delegatie enkele dagen de komende PrepCom in Wenen bij te wonen. Deelnemers gaan mee naar de conferentie bij het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), doen mee aan het ngo-programma dat door IKV Pax Christi en andere ngo’s wordt opgezet, spreken met Nederlandse politici die ook naar de PrepCom gaan, ontmoeten en interviewen enkele diplomaten en mogen openbare overleggen van de PrepCom bijwonen. Kortom, de kans van je leven om het diplomatenwereldje van heel dichtbij te leren kennen!

Voorbereiding
Van de geselecteerde studenten wordt verwacht dat zij voor de PrepCom ongeveer 40 uur investeren in het volgen van de door IKV Pax Christi georganiseerde voorbereidende workshops, inlezen in het onderwerp en (het voorbereiden van) publicaties in landelijke en universitaire media. Voor en tijdens de PrepCom worden de studenten gevraagd om één of meerdere case-studies voor te bereiden, naar eigen keuze maar in overleg met IKV Pax Christi. Bijvoorbeeld rond uraniumverrijking in Iran of de link tussen kernenergie en kernwapens. Tijdens de PrepCom word je betrokken bij ngo acties, het verzorgen van publicaties voor diplomaten, en houd je via blogs onze achterban in Nederland op de hoogte. De kosten voor workshops, reis en verblijf worden gedekt door IKV Pax Christi.

De voorbereidingen voor de workshops zijn momenteel in volle gang. Dit gebeurt in samenwerking met onder meer de Universiteit Leidenhet Instituut voor Internationale Betrekkingen ClingendaelNuclear Research and Consultancy Group (Petten, Nederland), en verschillende ngo’s in Duitsland, Italië en andere landen. De eerste workshop staat gepland op 16 maart, vindt plaats in Clingendael en uitgenodigd zijn sprekers als Sico van der Meer (Clingendael), dr. Niels van Willigen (Universiteit Leiden) en Susi Snyder (IKV Pax Christi).

Na de PrepCom…
Na afloop van de PrepCom krijg je de kans om samen met Pax-it, de jongerentak van IKV Pax Christi, thematische bijeenkomsten over nucleaire ontwapening te organiseren voor je eigen faculteit, studie- of studentenvereniging, als onderdeel van onze serie Pax-it café’s.

Aanmelden en selectie
– Wij zijn op zoek naar een WO-student met interesse voor diplomatie en het onderwerp kernwapens
– Je bent beschikbaar voor de 3 á 4 voorbereidende workshops in maart/april 2012 (voor het laatste nieuws over de workshops, klik hier).  De PrepCom in Wenen vindt plaats tussen 30 april en 11 mei. Je zult zelf ongeveer 4 dagen in Wenen zijn.
– Je bent bereid om voor en na de conferentie tijd te investeren in schrijven en het organiseren van follow-up activiteiten
– Stuur je motivatie en CV naar de contactpersoon van het team Veiligheid & Ontwapening: Selma van Oostwaard (vanoostwaard@ikvpaxchristi.nl). Deadline: woensdag 22 februari 2012.