Doorbraak: VN gaat onderhandelen over kernwapenverbod!

De wereld is een belangrijke stap dichterbij een verbod op de gevaarlijkste massavernietigingswapens: kernwapens. Donderdag kort voor middernacht besloot de VN met overweldigende meerderheid om in 2017 te onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod. Een historische doorbraak waar PAX zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt. Nederland onthield zich van stemming.

Met een overweldigende meerderheid, namelijk 123 stemmen vóór, is het VN-voorstel aangenomen. Concreet betekent dit dat in 2017 in twee sessies onderhandeld wordt over een juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt.

Een verbod op kernwapens is de beste stap op weg naar een kernwapenvrije wereld, zegt algemeen directeur Jan Gruiters van PAX. “De kernwapenstaten zijn hun verplichtingen tot nucleaire ontwapening tot nu toe onvoldoende nagekomen. Tot op de dag van vandaag ondervinden mensen de verschrikkelijke gevolgen van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki en de ruim 2000 kernproeven die kernwapenstaten hebben uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt steeds vaker openlijk met kernwapens gedreigd. Een wereldwijd, juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt, verhoogt de drempel om deze massavernietigingswapens ooit weer in te zetten.”

Kernwapens zijn de enige massavernietigingswapens die nog niet verboden zijn; chemische en biologische wapens zijn dit al wél. Ook in vredestijd zijn kernwapens levensgevaarlijk. De lijst met (bijna-) ongelukken met kernwapens is schrikbarend groot, en het gevaar dat kernwapens in handen kunnen vallen van terroristen groeit.

Nederland: onthouden van stemming 
De Nederlandse delegatie heeft zich onthouden van stemming, terwijl Europese landen als bijvoorbeeld Oostenrijk, Ierland en Zweden voor stemden. Jan Gruiters: “Hoewel het positief is dat Nederland de resolutie niet keihard afwijst, zoals alle kernwapenstaten, blijft dit besluit moeilijk te begrijpen. Opnieuw negeert de Nederlandse regering namelijk een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Kort voor de stemmingen riep de Tweede Kamer minister Koenders op om vóór de resolutie te stemmen. De minister blijft herhalen het doel van een kernwapenvrije wereld te steunen. Maar ook op zo’n cruciaal moment, waar de meerderheid van de landen een concrete stap vooruit zet, geeft Nederland niet thuis.”

Foto: ICAN