Den Haag tekent het ICAN Cities Appeal!

Burgemeester van Zanen heeft vandaag namens de gemeente Den Haag het ICAN Cities Appeal ondertekend! Hiermee spreekt de gemeente Den Haag haar zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roept de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te ondertekenen en te ratificeren. 

In januari 2021, enkele dagen nadat het VN-kernwapenverbod in werking trad, diende GroenLinks wethouder Arjen Kapteijns (toen als raadslid) al schriftelijke vragen in met de oproep aan de gemeente het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. De burgermeester en wethouders reageerden positief. “Deze oproep sluit aan bij Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht”, aldus het college. Met het ondertekenen van het appel geeft burgemeester van Zanen hier concreet invulling aan. 

De ondertekening van het Cities Appeal door Den Haag laat zien dat de lokale steun in Nederland voor het VN-kernwapenverbod blijft groeien. Zo voegt Den Haag zich bij een aantal andere Nederlandse steden – waaronder Nijmegen, Groningen, Amsterdam en Hengelo – die het Cities Appeal al eerder ondertekenden, en bij een grote groep steden wereldwijd die al eerder hun zorgen hebben geuit over de dreiging die kernwapens vormen en hun nationale overheden hebben opgeroepen het VN-Kernwapenverbod te tekenen. 

Het is belangrijk dat juist steden en gemeenten in Nederland zich uitspreken tegen deze dreiging, omdat zij het primaire doelwit kunnen zijn van een aanval met kernwapens. Als internationale stad van vrede en veiligheid huisvest Den Haag vele organisaties en instellingen waar gewerkt wordt aan een veiligere en rechtvaardigere wereld. De oproep aan de regering tot ondertekening van een internationaal verdrag dat kernwapens categorisch verbiedt sluit hier volledig bij aan.  

Kijk voor meer informatie over het ICAN Cities appeal op www.nonukes.nl/citiesappeal of op www.nuclearban.org/cities