De onmenselijke kant van kernwapens

De catastrofale gevolgen van kernwapens voor onze gezondheid, maatschappij en milieu krijgen steeds meer aandacht in de discussies over nucleaire ontwapening en non-proliferatie. Vorig jaar bracht ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) een boekje uit over de catastrofale gevolgen van kernwapens. Het boekje is inmiddels ook in het Nederlands verkrijgbaar: de (on)menselijke kant van kernwapens.