Publicaties

Published on June 2nd, 2014 | by Selma van Oostwaard

0

De onmenselijke kant van kernwapens

De catastrofale gevolgen van kernwapens voor onze gezondheid, maatschappij en milieu krijgen steeds meer aandacht in de discussies over nucleaire ontwapening en non-proliferatie. Vorig jaar bracht ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) een boekje uit over de catastrofale gevolgen van kernwapens. Het boekje is inmiddels ook in het Nederlands verkrijgbaar: de (on)menselijke kant van kernwapens.

Tags: ,


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX