Analyse

Published on February 24th, 2015 | by Krista van Velzen

0

De lessen van Noord-Korea

Handel zelf op de manier waarvan je zou willen dat iedereen zo handelt, luidt de wijze les van filosoof Immanuel Kant. Ten aanzien van Noord-Korea hebben we de plank op dit gebied behoorlijk mis geslagen, stelt kernwapenonderzoeker Wilbert van der Zeijden.

Onze eigen verknochtheid aan kernwapens keert zich momenteel als een boemerang tegen ons. Van de dreigende taal die Noord-Korea momenteel bezigt, kunnen we namelijk twee belangrijke lessen leren.

Eén: onze strategie, om Noord-Korea met sancties tot inkeer te brengen, heeft gefaald. Ondanks de straffen die we aan Noord-Korea oplegden in een poging te voorkomen dat het land kernwapens ontwikkelde, zwaait het land nu triomfantelijk met twee armen in de lucht: wij hebben ze!

Twee: onze nucleaire afschrikking voorkomt de verdere verspreiding van kernwapens niet. Ons Westerse kernwapenarsenaal, mede bedoeld als dreigement aan de rest van de wereld om verre te blijven van kernwapens, kon zelfs het straatarme Noord-Korea er niet van weerhouden om zich nucleair te bewapenen.

Straffen, bewapenen: het heeft allemaal niets geholpen. Het eigen gedrag van het Westen heeft gefaald om gewenst gedrag bij andere staten af te dwingen. Kant zou concluderen: jullie wílden blijkbaar dat Noord-Korea met kernwapens aan de slag zou gaan; anders hadden jullie zélf wel afgezien van kernwapens.

Laat de belangrijkste les van ‘Noord-Korea’ zijn dat het veranderen van gedrag van een ander begint met het veranderen van het eigen gedrag. Het Westen moet dus zelf het goede voorbeeld geven, te beginnen met het starten van onderhandelingen om kernwapens wereldwijd illegaal te maken.

Dit artikel is zaterdag 13 april als ingezonden brief verschenen in De Volkskrant.

Dit bericht is ook te vinden op de IKV Pax Christi website


About the Author

Krista van Velzen is a former Dutch MP and is currently working as nuclear disarmament campaigner with PAX in The Netherlands. She is running a citizens initiative in the Netherlands in order to get national legislation banning nuclear weapons. Van Velzen has been working on disarmament issues since the early nineties. As spokesperson on defence and foreign affairs she has convinced the Dutch government to ban and eliminate clustermunitions and and to prohibite investments as well. She has worked in Central and Eastern Europe creating a network of campaigners on the nuclear issue. She organised a Walk for Nuclear Disarmament from Brussels to Moscow. Her attempts to disarm a British Trident submarine gave her truly interesting experiences inside a Scottish jail. Disagreeing with president Obama, she believes a world without nuclear weapons is achievable in this lifetime.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX