Analyse

Published on October 15th, 2013 | by Krista van Velzen

0

De kernwapen-omerta

Felicitaties aan de heren Lubbers en Van Agt: het OM kan de oud-premiers niet vervolgen voor hun publiekelijke bevestiging van de aanwezigheid van kernwapens op Volkel! De Nederlandse regering weigert namelijk informatie te geven over de aanwezigheid van deze massavernietigingswapens in Nederland door te wijzen op een NAVO-afspraak hierover.

Blijkbaar vindt de regering het belangrijker dat er gezwegen wordt over de 20 Amerikaanse kernwapens op luchtmachtbasis Volkel dan dat oud-politici vervolgd worden voor het lekken van staatsgeheimen.

De VS voelt zich niet gebonden aan deze afspraak. In 2008 openbaarde de Amerikaanse Luchtmacht een onderzoek naar de veiligheid van alle militaire bases waar Amerikaanse kernwapens liggen en bevestigde daarin dat Volkel de Nederlandse kernwapenbasis is.

Ook andere bondgenoten voelen zich al lang niet meer gebonden aan deze omerta. In België zei vicepremier en minister van Defensie De Crem al in 2008:

"Defensie ontkent of bevestigt, maar iedereen weet dat er in Kleine Brogel een capaciteit nucleair aanwezig is."

En in Duitsland staat het verwijderen van de Amerikaanse kernwapens openlijk genoemd in het laatste regeerakkoord. Zonder dat een vendetta tegen deze bondgenoten volgde.

Minister Timmermans, die als Kamerlid ook al openhartig sprak over de kernwapens op Volkel, mag dus ook als minister spreken over de 20 Amerikaanse B61 kernwapens (op de Zeelandsedijk 10, 5408 SM te Volkel, gemeente Uden ). Om vervolgens uitvoering te geven aan de wens van de Kamer deze te verwijderen en geen nieuwe kernwapens te accepteren.

Dit artikel van Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening van IKV Pax Christi, verscheen ook op joop.nl.

 


About the Author

Krista van Velzen is a former Dutch MP and is currently working as nuclear disarmament campaigner with PAX in The Netherlands. She is running a citizens initiative in the Netherlands in order to get national legislation banning nuclear weapons. Van Velzen has been working on disarmament issues since the early nineties. As spokesperson on defence and foreign affairs she has convinced the Dutch government to ban and eliminate clustermunitions and and to prohibite investments as well. She has worked in Central and Eastern Europe creating a network of campaigners on the nuclear issue. She organised a Walk for Nuclear Disarmament from Brussels to Moscow. Her attempts to disarm a British Trident submarine gave her truly interesting experiences inside a Scottish jail. Disagreeing with president Obama, she believes a world without nuclear weapons is achievable in this lifetime.Back to Top ↑

PAX