De internationale campagne tegen kernwapens wint Nobelprijs voor de Vrede

Vandaag, 6 oktober, is bekend gemaakt dat de International Campaign to Abolish Nuclear weapons (ICAN) de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. PAX is een drijvende kracht achter ICAN en lid van het internationale bestuur van de campagne.

Het Nobelcomité maakte in Oslo bekend dat ICAN de prijs wint voor haar werk aan nucleaire ontwapening. The International Campaign to Abolish Nuclear weapons (ICAN) is een coalitie van maatschappelijke organisaties uit 100 landen, die werkt aan een wereld zonder kernwapens. De coalitie werd in 2007 opgericht.

Jan Gruiters, directeur van PAX: “Met deze prijs erkent het Nobelcomité dat het internationale kernwapenverbod de juiste stap is richting het uitbannen van alle kernwapens. Niet dreiging en afschrikking, maar internationale samenwerking is cruciaal voor het voorkomen van de verspreiding van massavernietigingswapens. Landen die hun verantwoordelijkheid nemen, kiezen voor de weg van onderhandelingen, in dit geval het internationale verbod op kernwapens.”

Verbod op kernwapens
Als onderdeel van ICAN heeft PAX zich jarenlang ingezet voor de totstandkoming van een internationaal verdrag dat kernwapens verbiedt. ICAN heeft in het werk voor nucleaire ontwapening altijd aandacht gevraagd voor de gevolgen die kernwapens hebben voor gewone mensen, onder andere door aandacht te vragen voor de verhalen van overlevenden van de kernaanvallen van Hiroshima en Nagasaki en van de nucleaire tests. Het Nobelprijscomité erkende het gevaar dat kernwapens vormen: “Kernwapens vormen een permanente dreiging voor de menselijkheid en het leven op aarde.”

Afgelopen zomer is dat doel bereikt, toen in de VN het kernwapenverbod werd aangenomen. Het verdrag verbiedt onder andere het gebruik, bezit, testen en de opslag van kernwapens. Bovendien wordt assistentie met die activiteiten ook verboden. Op 20 september opende het verdrag voor ondertekening, waarna 53 landen hun handtekening zetten en 3 landen het verdrag zelfs al ratificeerden. Het verdrag zal ik werking treden 90 dagen nadat het door 50ste staat is geratificeerd. Internationaal waren er al afspraken om de verspreiding van landmijnen, clusterbommen en biologische wapens tegen te gaan, maar dergelijke afspraken ontbraken nog over de veel gevaarlijker kernwapens. “ICAN heeft geholpen dat juridische gat te vullen”, aldus de voorzitter van het Nobelcomité.

Nederland: teken het kernwapenverbod!
Ook Nederland nam deel aan de onderhandelingen voor het kernwapenverbod, vooral vanwege de grote maatschappelijke druk: PAX haalde tussen 2015 en 2016 meer dan 45.000 handtekeningen op voor een nationaal verbod op kernwapens. In het debat dat de Tweede Kamer over dit burgerinitiatief voerde, riep de Kamer de regering op actief mee te doen aan onderhandelingen voor een kernwapenverbod. Nederland stemde op 7 juli uiteindelijk als enige land tegen het verdrag, met NAVO-verplichtingen als voornaamste reden. Lidmaatschap van de NAVO hoeft echter geen belemmering te zijn om tot het verdrag toe te treden, en PAX roept de nieuwe Nederlandse regering dan ook op het verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen.

Nobelprijsactie: stuur een mail aan Rutte en onderhandelaars regeerakkoordAction Alert_button
Mark Rutte en de fractievoorzitters leggen dit weekend de laatste hand aan het regeerakkoord. Zorg dat zij een verbod op kernwapens hierin opnemen.Wij zijn heel trots dat ICAN de Nobelprijs voor de Vrede 2017 heeft gewonnen. Het Nobelcomité roept alle landen op om het kernwapenverbod te ondertekenen.