Belgen zeggen nee tegen kernwapens

De meerderheid van de Belgen wil de Amerikaanse kernwapens weg uit België. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De volgende regering moet daar dringend werk van maken, vinden de Belgische vredesbewegingen.

 Naar aanleiding van de International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons publiceert het Vlaams Vredesinstituut vandaag de resultaten van een opiniepeiling van de UA. “Alle kernwapens op het Belgisch grondgebied moeten verwijderd worden.” 61% van de Belgen is het daarmee eens. Slechts een kwart van de bevolking vindt van niet.

Democratisch deficit
Daarmee is opnieuw aangetoond wat we al lang wisten: de Belgen willen een einde aan de stationering van Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel.

Roel Stynen van Vredesactie: “Opeenvolgende regeringen negeren de wil van de bevolking. De bevoegde ministers bewijzen lippendienst aan nucleaire ontwapening, maar doen geen enkele serieuze inspanning om de Amerikaanse kernwapens uit ons eigen land weg te krijgen. De volgende regering moet aan de VS en de andere NAVO-bondgenoten duidelijk maken dat België van de kernwapens af wil.”

De vredesbeweging dringt er op aan dat de snelle en onvoorwaardelijke verwijdering van de kernwapens uit België in het regeerakkoord opgenomen wordt.

Duur, nutteloos en gevaarlijk
Vijf Europese landen, waaronder België, sloten meer dan vijftig jaar geleden bilaterale akkoorden met de VS over de stationering van tactische kernwapens op hun grondgebied. Hun piloten trainen op de inzet van die kernwapens.

Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen: “De kernbommen in Kleine Brogel dateren uit de Koude Oorlog. Ze dragen op geen enkele manier aan onze veiligheid bij. Integendeel, door zelf aan kernwapens vast te houden, zetten we een rem op nucleaire ontwapening wereldwijd. Die kernwapens zijn duur, nutteloos en gevaarlijk.”

Non-Proliferatieverdrag onder druk
In mei volgend jaar is er opnieuw een NPT Review Conference. Daar kijken de landen die het Non-Proliferatieverdrag hebben ondertekend welke vooruitgang geboekt is in de uitvoering van het verdrag en welke concrete stappen gezet moeten worden. Het verdrag staat onder zware druk, in de eerste plaats door de onwil van de nucleaire machten om hun ontwapeningsbeloften in de praktijk te brengen.

“De NAVO-lidstaten vertrekken met lege handen naar de NPT Review Conference: in plaats van te ontwapenen, investeren ze in nieuwe kernwapens en in het verhogen van de nucleaire slagkracht van de NAVO. Willen ze het verdrag niet nog verder ondermijnen, dan moeten ze laten zien dat ze hun verplichting tot ontwapening serieus nemen. De verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa is een eerste stap,” zegt Pieter Teirlinck van Vrede vzw.

Perscontact: Roel Stynen (Vredesactie), roel@vredesactie.be, 0479 68 24 43