Battle winnaar Casper wil zich bewijzen als Ambassadeur van Vrede

 

De winnaar van The Battle, een competitie om zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen voor het burgerinitiatief Teken Tegen Kernwapens van PAX, is bekend! Casper van der Zijde werd eerste en mag zich aankomend jaar Ambassadeur van Vrede op het gebied van nucleaire ontwapening noemen. In augustus gaat hij samen met PAX naar de herdenking van de atoomramp in Hiroshima. Al ruim 30.000 mensen zetten inmiddels hun handtekening voor het initiatief. Dit kan onder meer online, op www.tekentegenkernwapens.nl. Bij 40.000 handtekeningen wordt een nationaal verbod op kernwapens in de Tweede Kamer besproken.

 

Door Iris Knuit

Casper van der Zijde is 28 jaar en is al een aantal jaar werkzaam bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Daarvoor heeft hij op de Universiteit Utrecht rechten gestudeerd. In zijn studie kwam zijn interesse voor nucleaire ontwapening al naar voren, want hij schreef zijn masterscriptie over dit onderwerp. Ook PAX is een bekende organisatie voor Casper. Hij was aanwezig op verschillende conferenties over de humanitaire gevolgen van kernwapens, waar ook PAX aanwezig was. In een gesprek met PAX laat hij weten waarom hij meegedaan heeft aan The Battle en werpt hij een blik op de toekomst.

Gefeliciteerd! Hoe voelt het om jezelf de winnaar van The Battle te kunnen noemen?
“Goed, maar ik heb het gevoel dat het nu pas gaat beginnen. Het is natuurlijk best een grote titel: Ambassadeur van Vrede. Nu moet ik bewijzen dat ik de titel waard ben! Ik ga heel erg mijn best doen en me inzetten voor vrede. Mijn moeder zei tegen mij: “Het draait niet om jou, maar om waar je voor staat.” Deze aanmoediging neem ik mee in mijn ambassadeurschap
Ik zet me al heel lang in voor nucleaire ontwapening. Het winnen van The Battle geeft mij de mogelijkheid hiermee door te gaan en de ideeën die ik heb over nucleaire ontwapening in praktijk te brengen.

Had je het verwacht?
Dat is een moeilijke vraag! Mijn broer deed mee en spoorde mij ook aan om mee te doen. Dat was heel goed om de competitie aan te wakkeren, ik wilde natuurlijk meer handtekeningen ophalen dan mijn broer! Uiteindelijk verzamelde ik steeds meer handtekeningen en daardoor kreeg ik steeds meer het gevoel dat het wel eens iets kon worden. Ik heb er tot dit moment bijna 300 handtekeningen opgehaald, maar ik wil doorgaan tot het doel bereikt is.

Je hebt je tijdens The Battle ingezet voor een kernwapenvrije wereld. Waarom ben je tegen kernwapens?
De uitdaging is of wij oprecht contact met de mensen om ons heen kunnen maken om de banden van vertrouwen en respect voor elkaar te versterken. Dan zullen we uiteindelijk op lokaal, nationaal en internationaal niveau minder geneigd zijn om te grijpen naar middelen die worden ingegeven door angst of wantrouwen. Als je leest en ziet wat een nucleaire ramp mensen aandoet, gaat nucleaire ontwapening voor mij verder dan een juridisch, moreel of militair-strategisch debat. Het burgerinitiatief draait voor mij om gezond verstand. Willen wij dat zulke wapens blijven bestaan die zoveel kwaad kunnen aanrichten?

Bovendien is er niet bewezen dat kernwapens ooit een oorlog hebben voorkomen, integendeel. De aanwezigheid van deze wapens maakt de wereld juist instabieler. De Cuba-crisis is daarvan een goed voorbeeld, maar ook het aantal bijna-ongelukken met kernwapens is schokkend. Kernwapens waarborgen onze veiligheid niet, maar maken van de wereld een onveiligere plek.

Je hebt niet alleen de meeste handtekeningen ingezameld voor The Battle, ook op ander fronten was je actief.
Ik heb inderdaad meer dingen gedaan. Ik heb handtekeningen ingezameld in mijn directe omgeving en op straat. Mooi moment was de ondertekening van Frieda Menco, een vrouw van 89 jaar, die Auschwitz heeft overleefd. Ik heb haar specifiek benaderd en ook zij ziet het belang van een verbod op kernwapens. Op een grote tentoonstelling over nucleaire ontwapening waar onder meer Dries van Agt gastspreker was, mocht ik het publiek toespreken.
Ik ben al sinds de middelbare school in nucleaire wapens geïnteresseerd. Handtekeningen inzamelen is één ding, maar ik wil vooral het gesprek aangaan met mensen. Ik hoop mensen te bereiken die twijfels hebben bij nucleaire ontwapening. Als mensen mij bijvoorbeeld vragen of dit wel het juiste moment is om kernwapens af te schaffen, of dat de machtsbalans in de wereld niet verstoort, dan is mijn vraag aan hen: hoe definieer je macht? Dreigen met collectieve zelfmoord is toch geen vorm van machtsbalans? Ik wil mensen een andere kijk geven op het onderwerp en hen laten inzien dat nucleaire ontwapening de juiste weg is.

Hoe moet het volgens jou verder met de discussie rond kernwapens?
Allereerst is het heel belangrijk om terug te gaan naar de Universele verklaring voor de rechten van de mens, die is opgesteld na de Tweede Wereldoorlog. De waarden die worden genoemd in deze mensenrechtenverklaring blijven lege begrippen als er niet naar wordt gehandeld. Daarom is het zo betekenisvol dat het burgerinitiatief van PAX verder bijdraagt aan het creëren van een wereldwijde beweging waarin een bewustzijn heerst dat kernwapens onacceptabel en onmenselijk zijn. We moeten kernwapens verbieden, maar een verbod is niet afdoende. Ik geloof dat we alleen tot een duurzame kernwapenvrije wereld kunnen komen als we ons blijvend van binnenuit veranderen.

Heb je al concrete plannen voor de komende maanden?
Jazeker! Ik wil een eigen initiatief lanceren om het verzamelen van handtekeningen voor het burgerinitiatief te ondersteunen: Oma’s tegen Kernwapens.
Waarom oma’s denk je misschien? Oma’s vormen het fundament van onze samenleving, doordat zij de geschiedenis hebben gecreëerd waarop de huidige en toekomstige generaties verder zullen bouwen. Wanneer wij toestaan dat kernwapens blijven bestaan, dan accepteren wij de mogelijkheid dat heel deze geschiedenis in één keer voorgoed weggevaagd kan worden. Ook zijn zij zich door hun ruime levenservaring meer bewust hoe kostbaar en waardevol het leven is. Het is juist die stem die ik meer wil laten horen in de Nederlandse samenleving. Kernwapens vernietigen alles wat kostbaar in ons leven.

Nog even kort. Tegen kernwapens, waarom?
Ik wil in een wereld leven waarin een ieder kan opgroeien in vrede en geluk. Deze wens wordt alleen maar versterkt als ik zie hoeveel mensen, en vooral kinderen, wereldwijd nog steeds slachtoffer worden van de vele gewapende conflicten. Kernwapens zijn tragisch genoeg illustratief voor deze cultuur van geweld. Wanneer wij de rechtvaardiging voor het behouden en moderniseren van deze kernwapens ter discussie stellen, zoals PAX doet, dan maken we een hele sterke stap richting een wereld waarin wij deze cultuur van geweld transformeren tot een cultuur van vrede. Ik hoop dan ook dat iedereen die dit leest zich aangesproken voelt ons mee te helpen om de laatste 9.000 handtekeningen te verzamelen voor het burgerinitiatief van PAX. Op www.tekentegenkernwapens.nl kun je niet alleen tekenen, er staat ook wat je nog meer kunt doen voor een kernwapenvrij Nederland.”