Analyse

Published on February 19th, 2016 | by Krista van Velzen

0

Bange reactie van minister op voorstel verbod kernwapens

Vorige week stuurde minister Koenders van Buitenlandse Zaken een reactie aan de Tweede Kamer op het door PAX, het Nederlandse Rode Kruis en de ASN ingediende burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens.

Terwijl internationaal de steun voor een verbod blijft groeien, probeert de Nederlandse regering met alle macht om argumenten aan te voeren om hier niet in mee te gaan en het voorstel om een nationaal verbod op kernwapens in te voeren, niet te steunen.

In een reactie naar de Kamer gaat PAX in op de voornaamste bezwaren van het kabinet, te weten: verkeerde timing, strijdig met de NAVO en de mening van het kabinet dat er geen sprake is van een juridisch hiaat in de bestaande regelgeving waardoor kernwapens nog steeds niet verboden zijn.

Campaigner nucleaire ontwapening Krista van Velzen:  Minister Koenders lijkt vooral bang dat door steun te geven aan de roep om een verbod, de kernwapenstaten geïsoleerd komen te staan. Dit is een zelfgekozen en politiek geïnspireerd isolement.  De ruime meerderheid van landen, die niet langer wil leven met de dreiging van gebruik en ongevallen met kernwapens en de daarmee gepaard gaande humanitaire consequenties, zal Nederland met open armen ontvangen. Er is geen sprake van een te verwachten doemscenario waarin Nederland verzocht wordt uit de NAVO te treden of geïsoleerd zal komen staan in de internationale politiek’.  Begin maart zal de Kamer besluiten, op basis van de brief van minister Koenders, over hoe en wanneer er gedebatteerd zal worden over het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens.

Wil jij laten zien dat je ons voorstel steunt? Kom dan naar dat Kamerdebat. Op deze website zullen we de datum publiceren zodra deze bekend is. Je kunt ook een mail sturen aan nukes@paxforpeace.nl, dan laten we je het direct weten!

Tags: , , , , , ,


About the Author

Krista van Velzen is a former Dutch MP and is currently working as nuclear disarmament campaigner with PAX in The Netherlands. She is running a citizens initiative in the Netherlands in order to get national legislation banning nuclear weapons. Van Velzen has been working on disarmament issues since the early nineties. As spokesperson on defence and foreign affairs she has convinced the Dutch government to ban and eliminate clustermunitions and and to prohibite investments as well. She has worked in Central and Eastern Europe creating a network of campaigners on the nuclear issue. She organised a Walk for Nuclear Disarmament from Brussels to Moscow. Her attempts to disarm a British Trident submarine gave her truly interesting experiences inside a Scottish jail. Disagreeing with president Obama, she believes a world without nuclear weapons is achievable in this lifetime.Back to Top ↑

PAX