Actie

Published on April 23rd, 2015 | by Selma van Oostwaard

0

Arnhem in actie tegen kernwapens

Vandaag stond PAX in Arnhem om ruim 500 handtekeningen voor het PAX Teken tegen kernwapens burgerinitiatief in ontvangst te nemen. Arnhem doet mee met de campagne, waarbij het inzamelen gecoördineerd wordt vanuit Platform Arnhem Mondiaal. Hieronder lees je het verslag van Bert Oostveen (Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid) en Ed Bruinvis (Stichting Doca) over de actie op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN):

Arnhem Mondiaal“Het Platform Arnhem Mondiaal, in 1986 opgericht als gemeentelijk adviesorgaan voor de beleidsterreinen vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking, telt 12 leden, variërend van Kerk en Vrede tot Amnesty International en van Oxfam Novib tot Oikocredit Werkgroep Arnhem.

Behalve het uitvoeren van hun eigen programma komen de leden iedere zes weken bij elkaar om informatie uit te wisselen, elkaar te steunen en om collectieve publieksacties te houden.

In het kader van de Vredesweek 2014 is collectief besloten om de landelijke campagne Teken tegen Kernwapens van PAX te ondersteunen met het ophalen van handtekeningen in Arnhem.

Bij wijze van afronding van deze actie zijn de ingezamelde handtekeningen op donderdag 23 april in aanwezigheid van de plaatselijke pers overhandigd aan Selma van Oostwaard van PAX. Dit gebeurde op de faculteit Economie & Maatschappij van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Daarbij is van de gelegenheid gebruik gemaakt om handtekeningen in te zamelen bij de studenten en docenten van deze opleiding, zodat het totaal aantal in Arnhem ingezamelde (geldige) handtekeningen uitkwam op 572.”

PAX wil Platform Arnhem Mondiaal nogmaals hartelijk danken voor hun steun voor de Teken tegen kernwapens campagne. Voor meer informatie over het werk van Platform Arnhem Mondiaal, ga naar: www.arnhemmondiaal.nl.

Tags: ,


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX