Nieuws

Published on April 4th, 2016 | by Selma van Oostwaard

0

Amerikaanse stad beëindigt investeringen in kernwapenproducenten

Goed nieuws: Cambridge, een stad in de Amerikaanse staat Massachusetts, gaat de investeringen van haar ambtenarenpensioenfonds in kernwapenproducenten terugtrekken.

Het jaarlijkse PAX-onderzoek Don’t Bank on the Bomb, dat inzicht geeft in de investeringen door financiële instellingen in kernwapenproducenten, was aanleiding voor de gemeenteraad om deze stap te nemen. De burgemeester van Cambridge sprak zaterdag in een persconferentie de hoop uit dat deze stap andere gemeenten, bedrijven en individuen zal inspireren om hun investeringen kritisch onder de loep te houden en vergelijkbare stappen te nemen. In Europa hebben inmiddels meer dan vijftig grote instellingen hun investeringen in kernwapens verminderd. Dit is het eerste grote succes van het onderzoek Don’t Bank on the Bomb en de gelijknamige campagne in de VS.

Verantwoord investeren
Krista van Velzen, campagneleider nucleaire ontwapening bij PAX: “De stap van de gemeenteraad van Cambridge is een zeer belangrijke. Het laat zien dat investeren in kernwapenproducenten een keuze is en verantwoord investeren een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Wij hopen dat zoveel mogelijk overheden, banken, verzekeraars en pensioenfondsen dit voorbeeld zullen volgen, zoals het Nederlandse ambtenarenpensioenfonds ABP dat nog altijd 1 miljard euro investeert in de producenten van massavernietigingswapens.”

Lees ook: ‘Duurzamer’ ABP steekt bijna 1 miljard in producenten van kernwapens

Zie ook dontbankonthebomb.com.

Tags: , ,


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX