28 jaar terug in de tijd: het houden van kerntesten is voor de VS weer een optie

De Washington Post bracht dit weekend het nieuws naar buiten dat de Amerikaanse regering de optie heeft besproken om weer een nucleaire test uit te voeren. Dit zou een onacceptabele ontwikkeling zijn die de wereld decennia terug de tijd in werpt en geen recht doet aan de vergaande negatieve gevolgen van dergelijke testen voor mensen, dieren en het milieu.  

In 1992 was het voor het laatst dat de Verenigde Staten een nucleaire test hield op een militair terrein in de woestijn van Nevada. Het hervatten van het houden van nucleaire testen door de Verengde Staten kan ervoor zorgen dat ook andere kernwapenstaten weer nucleaire testen gaan uitvoeren. Hierdoor zullen de spanningen nog verder oplopen, de wapenbeheersing structuur verder afbrokkelen en een kernwapenwedloop nauwelijks meer te stoppen zijn.

In het verleden hebben er wereldwijd meer dan 2000 nucleaire testen plaatsgevonden. Van de woestijn van Algerije en Nevada, tot eilandjes in de Pacifische Oceaan en de steppen van Kazakhstan. Deze nucleaire testen hebben grote gevolgen gehad voor de gemeenschappen die leefden in deze gebieden. Zij hebben, decennia nadat de laatste testen zijn gehouden in hun regio, nog steeds te maken met de gevolgen van deze testen op hun gezondheid en hun leefomgeving. Zo komen verschillende soorten kanker meer voor in deze gebieden en worden er nog steeds kinderen geboren met afwijkingen. Het zijn juist kinderen en baby’s die het meest kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen van nucleaire testen. Fotograaf Phil Hatcher-Moore maakte enkele jaren geleden deze (foto)rapportage over de gevolgen die nucleaire testen nog steeds hebben in een regio in Kazakhstan.

De Nederlandse regering zou, samen met andere NAVO-bondgenoten, dit nieuws scherp moeten veroordelen en de Amerikaanse regering moeten laten weten dat het houden van nucleaire testen onacceptabel is.