ABP Meeting: een lege tas en een hoofd vol strijdlust

Met een rugzak  vol chocoladeletters K(ernbommen) en flyers  stond ik namens PAX voor de deur van een hotel in Wolvega om ABP deelnemers  verwelkomen.  Vandaag mogen de deelnemers aan dit pensioenfonds vragen aan het bestuur stellen. En vragen hadden ze: hoe zit het nu met de hoogte van mijn pensioen, het rendement en de dekkingsgraad? Maar ik heb ook een vraag, eentje waar ik al heel lang een antwoord op wil. Waarom investeert dit pensioenfonds als enige pensioenfonds in Nederland nog steeds in kernwapens??  En belangrijker nog: wanneer gaat het ABP daar mee stoppen?

Ik stap een zaal binnen en val stil. Ik haal hier de gemiddelde leeftijd enorm naar beneden. Zouden jongeren niet geïnteresseerd zijn in dit soort onderwerpen? Een meneer komt naar me toe om me een schouderklopje te geven. Hij maakt zich zorgen om de toekomst waarin zijn kleinzoon zal leven, en graag wil dat het ABP bijdraagt aan een duurzame economie, dus zonder kernwapens.

abp grijze foto

Al snel krijg ik de kans om mijn vraag te stellen en toe te lichten.  Het ABP claimt de komende 5 jaar een duurzaamheidsbeleid uit te gaan voeren maar blijft massaal investeren in kernwapenproducenten.  Maar massavernietigingswapens passen toch niet in een duurzaam beleggingsbeleid?!  Andere Nederlandse pensioenfondsen geven  het goede voorbeeld en investeren al niet meer in kernwapenproducenten.  Waarom blijft het ABP dan zo hardnekkig volhouden? Wanneer gaat  het ABP uit deze nare business stappen?

Ik verbaasde me over de makkelijke manier waarop het ABP haar investeringen in massavernieting goed praat. Kort samen gevat: het mag. En als het bedrijf in kwestie ook nog iets anders produceert dan is dat een mooi excuus om niet te hoeven handelen. We gaan toch niet stoppen met investeren in een bedrijf dat vliegtuigen bouwt (en kernwapens..maar dat is hmmh, mompel, mompel..).

David en Maaike bij de ABP gepensioneerdenbijeenkomst in Wolvega

Kernwapens zijn helaas nog niet verboden, het investeren hierin dus ook niet. Het gebrek aan regels is echter geen goed excuus voor het ondersteunen van de productie van massavernietigingswapens. Het stoppen met investeren is een sterk drukmiddel om grote concerns te overtuigen te stoppen met het maken van controversiële wapens. Neem bijvoorbeeld Lockheed Martin, dat onder druk van  investeerders stopte met het produceren van clustermunitie.

Met een lege tas en een hoofd vol strijdlust verliet ik de hotelzaal. Het ABP is nog niet van mij af!


PAX was ook bij de ABP bijeenkomst in Ridderkerk op 8 december, en zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst in Haarlem (14 december).

Wil je ook dat het ABP uit de massavernietigingswapens stapt? Klik hier om het ABP te laten weten dat jij niet wilt dat jouw pensioengeld in kernwapenproducenten wordt belegd!